nYTTIG INFO

Her vil du få
nyttig info om barnehagehverdagen

Barnehagehverdagen

En tid full av opplevelser, utfordringer, erfaringer,
samhold og vennskap

Å sende barnet sitt i barnehagen for første gang kan være både spennende og skremmende.

Alt er nytt og det er en tilværelse man ikke er vant til. Vi er tilstede for dere og svarer gjerne på spørsmål knyttet til dette. Vi jobber kontinuerlig med å skape gode og trygge rammer for alle barna i barnehagen. Det handler om å se hvert enkelt barn og deres behov, dette setter vi høyt!

Kjekt å vite

Oppstart og tilvenning

Barnehagestart er en spennende tid.

I løpet av juni blir de nye barna, sammen med sine foreldre, invitert på besøk i barnehagen. Dette gjør vi for at både barn, foreldre og personalet skal bli kjent. Barnet får da treffe de andre barna og gjøre seg litt kjent både ute og inne. Besøket er lagt til et tidspunkt der det er forholdsvis rolig. Barnehagen sender ut velkomstbrev til de nye barna. Der står det oppstartdato, hvem som skal være primærkontakt, hva dere skal ta med første dag og noen råd om tilvenninga. Tilvenning til barnehagen er en viktig periode for barnet. Det er derfor viktig at tilvenninga går over noen dager og at oppholdstiden økes gradvis, samtidig med at foreldrene lar barnet være igjen alene i barnehagen. For at tilvenningen skal skje på en trygg måte både for barn og foreldre, vil de bli møtt av primærkontakten hver dag den første tiden, og etter hvert som barnet blir tryggere etableres kontakten med det resterende personale. Primærkontakten er den trygge voksne som er sammen med barnet, når foreldrene forlater barnehagen.

Kost

Vi er en fullkostbarnehage.

Kostprisen er kr. 300,- pr. mnd. Vi serverer frokost, lunsj og fruktmåltid i barnehagen hver dag. Vi har to varme måltider i uka, mandager (grøt/suppe) og fredager variert varmlunsj. Barnehagen baker egne brød daglig, som brukes til frokost og lunsj. Barna får være delaktig i tilbereding av måltidene.

Vognskur

De minste barna sover i egen vogn i vognskur.

Vognskuret er utstyrt med kameraovervåkning med lyd og bevegelsesdetektor som gir signal om det er noe som beveger seg inne i skuret. Denne overvåkning er en ekstra sikkerhet i tillegg til at personalet går ut og sjekker vognene regelmessig.

Overgang fra liten til stor avdeling

De små som skal over på storavdeling til høsten, begynner i løpet av våren å besøke sin nye avdeling. Sammen med en voksen fra liten avdeling spiser de lunsj, er med på turer og tilbringer generelt mer tid sammen med de store. I tillegg har vi lekegrupper på tvers av avdelingene gjennom hele året (ekorngruppe for de minste). Før overgang til stor avdeling vil det være en overføringssamtale mellom avdelingene.

Åpningstider

Barnehagens åpningstider er fra 06.45 - 16.30.

Barnehagen er feriestengt i uke 29 og 30.

Magiske øyeblikk

Vi tar vare på øyeblikkene! Vi er voksne som er tilstede og engasjerte. Vårt største ønske er å skape gode minner og magiske øyeblikk sammen med ditt barn.